Thứ Sáu, ngày 20/04/2018 23:48 PM (GMT+7)
Công ty bị tố lừa 15.000 tỷ đồng tiền ảo đã xin giải thể

Công ty bị tố lừa 15.000 tỷ đồng tiền ảo đã xin giải thể

Sau gần 5 tháng thành lập, Công ty Modern Tech bị các nạn nhân tố lừa đảo tiền ảo đa cấp với số tiền hơn 15.000 tỷ đồng đã gửi...