Đập tan âm mưu khủng bố bắn tên lửa vào Singapore

Đập tan âm mưu khủng bố bắn tên lửa vào Singapore

6 người đàn ông vừa bị bắt giữ ở Indonesia vì tình nghi âm mưu khủng bố vịnh Marina của Singapore.