Đừng “trình diễn” nhân ngày khai giảng

Đừng “trình diễn” nhân ngày khai giảng1

Không ít ngôi trường vẫn lấy những “bữa tiệc tinh thần” của trẻ em làm nơi “trình diễn” những điều giao đãi của người lớn. Dĩ...