Năm học mới, có đổi mới nhưng không có... "chuột bạch"!

Năm học mới, có đổi mới nhưng không có... "chuột bạch"!

Ngày 5.9, hơn 22,5 triệu học sinh, sinh viên cả nước chính thức bước vào năm học mới. Đây là năm học được xã hội kỳ vọng với hàng...