Sáp nhập ở khu vực Tây Nguyên: Tách khó, nhập càng khó

Sáp nhập ở khu vực Tây Nguyên: Tách khó, nhập càng khó

So với các tỉnh đồng bằng, Tây Nguyên lâu nay được biết đến là vùng “đất rộng người thưa”, việc tách xã hay sáp nhập đều được các...