Trước ông Đặng Thanh Bình, những ai dính líu trong đại án 9.000 tỷ?

Trước ông Đặng Thanh Bình, những ai dính líu trong đại án 9.000 tỷ?

Ngoài ông Đặng Thanh Bình - nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - vừa bị khởi tố, cũng đã có hàng chục nhân vật tên...