Kẻ khủng bố ở Nice gửi về gia đình 110 ngàn USD trước khi ra tay

Kẻ khủng bố ở Nice gửi về gia đình 110 ngàn USD trước khi ra tay

Kẻ khủng bố tại thành phố Nice, Mohamed Lahuayedzh Buhlel ngay trước khi thực hiện cuộc tấn công vào những người trên đường bờ...