Xuất khẩu vừa lãng phí tài nguyên, vừa làm tăng giá than cho điện

Xuất khẩu vừa lãng phí tài nguyên, vừa làm tăng giá than cho điện

"Cái gọi là “lãi” của than xuất khẩu chỉ là do mập mờ trong hạch toán nội bộ của TKV. Nếu tính đúng, tính đủ, than xuất khẩu của VN...