Bỏ tử hình với 7 tội danh

Bỏ tử hình với 7 tội danh

Trong ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội đã thông qua Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) và Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), thảo luận về...