Tổng Thư ký QH: "Lần đầu tiên phiên thảo luận có số ĐB đăng ký lớn vậy"

Tổng Thư ký QH: "Lần đầu tiên phiên thảo luận có số ĐB đăng ký lớn vậy"

"Qua kinh nghiệm tham gia mấy khóa Quốc hội, lần đầu tiên tôi thấy có số lượng đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đăng ký phát biểu lớn như...