Những sự kiện đáng chú ý nhất của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Những sự kiện đáng chú ý nhất của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Sau 23 ngày làm việc, ngày 20.11, Quốc hội đã bế mạc kỳ họp thứ 6. Trong kỳ họp này Quốc hội đã quyết định nhiều vấn đề rất quan...