Những phát ngôn ấn tượng nhất tại nghị trường Quốc hội về rượu, bia

Những phát ngôn ấn tượng nhất tại nghị trường Quốc hội về rượu, bia

Ngày cuối tuần làm việc vừa qua, Quốc hội dành một buổi thảo luận về dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu bia. Đã có nhiều Đại...