Thứ Bảy, ngày 24/03/2018 10:21 AM (GMT+7)
Đừng biến “trần quân hàm” thành “xin-cho”

Đừng biến “trần quân hàm” thành “xin-cho”2

Ngày 6.11, thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...