Bế mạc kỳ họp thứ 8, Quốc Hội khóa XIII: Giữ vững chủ quyền, lãnh thổ

Bế mạc kỳ họp thứ 8, Quốc Hội khóa XIII: Giữ vững chủ quyền, lãnh thổ

Chiều 28.11, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII đã bế mạc sau 33 ngày làm việc. Tại kỳ họp này, nhiều nội dung đặc biệt quan trọng đã...