Đại tá Văn Quyết Thắng phụ trách Công an Đồng Nai thay đại tá Huỳnh Tiến Mạnh

Đại tá Văn Quyết Thắng phụ trách Công an Đồng Nai thay đại tá Huỳnh Tiến Mạnh

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức, đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc tạm thời phụ trách.