Tờ Báo không né tránh, nửa vời, một chiều

Tờ Báo không né tránh, nửa vời, một chiều

Qua nhiều năm gắn bó với Báo NTNN, tôi thấy báo đã có rất nhiều dấu ấn. Tôi thấy được sự đồng hành của tờ báo với nông dân, nông...