Chuyện ít biết về ca khúc “Thuyền và biển” nhạc sĩ Hữu Xuân, phổ thơ Xuân Quỳnh

Chuyện ít biết về ca khúc “Thuyền và biển” nhạc sĩ Hữu Xuân, phổ thơ Xuân Quỳnh1

Tôi là người yêu nhạc và yêu thơ, nhất là những bài thơ tình của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh.