Điều đặc biệt nào tạo nên dấu ấn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương?

Điều đặc biệt nào tạo nên dấu ấn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương?

Theo ông Hà Quốc Trị, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong nhiệm kỳ khóa XII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có những...