Thiếu nặng chỉ tiêu, ĐH-CĐ ngoài công lập rơi vào "bi đát"

Thiếu nặng chỉ tiêu, ĐH-CĐ ngoài công lập rơi vào "bi đát"1

Ngày mai, 31.10 là hạn chót nhận hồ sơ xét tuyển NV3 của các trường ĐH-CĐ. Thời điểm này rất nhiều trường ĐH ngoài công lập buộc...