Chủ Nhật, ngày 23/07/2017 00:23 AM (GMT+7)
Điểm bằng nhau thí sinh nào sẽ trượt?

Điểm bằng nhau thí sinh nào sẽ trượt?

Trong các đợt xét tuyển, sẽ xảy trường hợp các thí sinh có mức điểm bằng nhau nhưng sẽ có người trượt, người trúng tuyển tùy theo...