Vận động học sinh vừa lấy chồng đi thi

Vận động học sinh vừa lấy chồng đi thi

Được sự vận động của bạn bè, nhà trường, một thí sinh 18 tuổi vừa lấy chồng khoảng 1 tháng đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc...