Điểm thi THPT: Bao giờ mới hết "bất thường"?

Điểm thi THPT: Bao giờ mới hết "bất thường"?6

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã từng có sự "bất thường" khi xuất hiện “cơn mưa điểm 10" vào năm trước. Năm nay, lại là một "bất thường" khác,...