Nghệ sĩ Xuân Hinh: Mong muốn truyền dạy nghệ thuật truyền thống cho lớp trẻ

Nghệ sĩ Xuân Hinh: Mong muốn truyền dạy nghệ thuật truyền thống cho lớp trẻ2

Đã đi diễn gần cả cuộc đời, điều nghệ sĩ Xuân Hinh muốn làm nhất bây giờ là mở một trung tâm dạy nghệ thuật truyền thống cho lứa...