Thứ Ba, ngày 25/04/2017 06:38 AM (GMT+7)
Chủ tịch QH: Báo cáo về tình trạng xâm hại trẻ em rất đáng ngại

Chủ tịch QH: Báo cáo về tình trạng xâm hại trẻ em rất đáng ngại

"Cần phải xem các nhà trẻ, các cơ sở mầm non trông giữ trẻ thời gian qua tình hình bạo lực với trẻ em tại đây rất bức xúc. Thứ hai...