Bỏ lương 20 triệu, 8X về quê trồng gấc làm tinh dầu, son môi

Bỏ lương 20 triệu, 8X về quê trồng gấc làm tinh dầu, son môi

Đang là giảng viên dạy tin học ở 1 cơ sở đào tạo tại quận 3 TP. Hồ Chí Minh, thầy giáo 8x Nguyễn Tiến Chương bỏ ngang nghề về quê...