Lý Phương Châu: Tôi và Hiền Sến tìm hiểu nhau sau khi ly hôn chồng

Lý Phương Châu: Tôi và Hiền Sến tìm hiểu nhau sau khi ly hôn chồng

Những chia sẻ thẳng thắn của Lý Phương Châu về những đồn đoán cô ngoại tình trong khi chưa chia tay Lâm Vinh Hải.