Nỗi khổ tâm khi yêu phải một cô gái thích "suy diễn"

Nỗi khổ tâm khi yêu phải một cô gái thích "suy diễn"

Cứ anh nói một đằng thì chị lại suy diễn ra một kiểu, đấy là nỗi khổ tâm của không biết bao chàng trai đang yêu.