Sao trên đời lại có những người "lầy lội" thế này?

Sao trên đời lại có những người "lầy lội" thế này?

Không hiểu sao lại có những con người "lầy lội" như thế này xuất hiện trên trái đất vậy nhỉ?