Thứ Sáu, ngày 19/01/2018 16:46 PM (GMT+7)
Những pha tai nạn "xấu hổ muốn độn thổ"

Những pha tai nạn "xấu hổ muốn độn thổ"

Gặp phải những tai nạn "vu vơ" thế này thì chỉ có xấu hổ mà muốn "độn thổ" thôi.