Bối rối với bạn thân luôn "khác biệt" mọi lúc mọi nơi

Bối rối với bạn thân luôn "khác biệt" mọi lúc mọi nơi

Trong một nhóm sẽ luôn xuất hiện một kẻ thích "riêng mình một kiểu" để tỏ ra khác biệt với phần còn lại.