Con gái cưng xuống bếp phụ mẹ làm cỗ Tết

Con gái cưng xuống bếp phụ mẹ làm cỗ Tết

Năm nay lớn rồi nên phải xuống bếp để phụ mẹ làm cỗ Tết để sau còn đi lấy chồng chứ.