Về đơn kiện Siu Black lừa đảo: Siu Black tắt máy, Phương Thanh nói gì?

Về đơn kiện Siu Black lừa đảo: Siu Black tắt máy, Phương Thanh nói gì?

Khi PV Dân Việt liên lạc với chị Siu để xác nhận thông tin về lá đơn kiện thì điện thoại chị Siu trong tình trạng "ò í e", không...