Từ chuyên khăn Piêu thành khố: Sao vội vàng "ăn xổi" như vậy?

Từ chuyên khăn Piêu thành khố: Sao vội vàng "ăn xổi" như vậy?

Thay vì đội lên đầu, người biểu diễn sử dụng những chiếc khăn Piêu của dân tộc Thái để làm... khố, trong bộ trang phục Tây Nguyên...