Ảnh: Thu hàng triệu đồng mỗi ngày nhờ cho thuê trang phục ở hội Lim

Ảnh: Thu hàng triệu đồng mỗi ngày nhờ cho thuê trang phục ở hội Lim

Với sức hút của hội Lim, hàng nghìn du khách khắp nơi đã đến tham gia chơi hội khiến các dịch vụ đi kèm trong lễ hội rất được ưa...