Phấn khích xem trai làng mình trần căng sức kéo co ngồi ở Hà Nội

Phấn khích xem trai làng mình trần căng sức kéo co ngồi ở Hà Nội

Vào ngày 3.3 âm lịch hàng năm, hàng chục trai đinh khỏe mạnh trong làng cùng tham gia thi kéo co ngồi ở hội đền Trấn Vũ, thôn Ngọc...