Dịch vụ "lạ" móc tiền du khách tại lễ hội đền Đức Hoàng

Dịch vụ "lạ" móc tiền du khách tại lễ hội đền Đức Hoàng2

Lễ hội đền Đức Hoàng năm 2017 được tổ chức với quy mô cấp huyện (3 năm một lần) đã thu hút hàng vạn du khách. Tuy nhiên, các dịch...