Giám đốc mất ghế vì lễ đền Trần: 'Không vấn đề gì'

Giám đốc mất ghế vì lễ đền Trần: 'Không vấn đề gì'

Vì bản thân đã trải qua 5-6 đơn vị làm việc khác nhau trong ngành điện lực, nên khi bị điều chuyển công tác ông Nghị thấy bình...