Chủ tịch Cần Thơ: Không thể thu hồi trợ cấp chế độ của "liệt sĩ" Chóng

Chủ tịch Cần Thơ: Không thể thu hồi trợ cấp chế độ của "liệt sĩ" Chóng1

Lãnh đạo TP.Cần Thơ nói ông Chóng làm nghĩa vụ quốc tế, tưởng hy sinh nhưng nay trở về là quá mừng, nên chế độ đã cấp cho "liệt sĩ"...