Thứ Hai, ngày 21/05/2018 16:20 PM (GMT+7)
Ngược lũ cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngược lũ cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ở nơi cách mặt biển tới gần 1.000m, Lương Mông - xã cao nhất của huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) - vẫn bị cô lập vì lũ. Sau 12 giờ bị...