Y án sơ thẩm vụ nguyên Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương kiện UBND TP.HCM

Y án sơ thẩm vụ nguyên Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương kiện UBND TP.HCM1

Hôm nay (10.7), Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP.HCM đã quyết định bác đơn khởi kiện và giữ y án sơ thẩm vụ nguyên...