Bố “kiều nữ Hải Dương” tiếp tục lên tiếng bảo vệ con gái

Bố “kiều nữ Hải Dương” tiếp tục lên tiếng bảo vệ con gái

Trước đây, bố của “kiều nữ Hải Dương” cho rằng thông tin con gái mình “quấy rối” tài xế taxi là xuyên tạc, bôi nhọ và “sẽ đi đến...