Nhóm hacker đứng sau "đại dịch" WannaCry là ai?

Nhóm hacker đứng sau "đại dịch" WannaCry là ai?

Hãng bảo mật Symantec và Kaspersky Lab đã có những báo cáo chưa chính thức liên quan tới nhóm hacker đứng đằng sau WannaCry.