Ai bảo vệ người mẫu sau "sự cố bikini" trên máy bay chở U23 VN?

Ai bảo vệ người mẫu sau "sự cố bikini" trên máy bay chở U23 VN?1

Chỉ vì công việc nhưng có lúc, người mẫu bị "tổ trác" vì ý đồ của đơn vị tổ chức. Lại Thanh Hương là một ví dụ điển hình.