Báo Anh gọi phiên dịch trận Việt Nam – Man City là... thảm họa

Báo Anh gọi phiên dịch trận Việt Nam – Man City là... thảm họa1

Báo chí nước Anh không chỉ chê công tác tổ chức của Việt Nam, rồi bài diễn văn dài lê thê trước trận đấu, mới...