Tổng Giám đốc VCCorp: Lo nhất là Lotus sập ngay sau ngày ra mắt!

Tổng Giám đốc VCCorp: Lo nhất là Lotus sập ngay sau ngày ra mắt!8

“Về tỷ lệ thành công – thất bại của Lotus, tôi không biết phải đánh giá thế nào. Tất nhiên phải tin tưởng là sẽ thành công mình...