"Sếp" Lại Văn Sâm trong mắt các MC ở VTV Anh Tuấn, Hồng Ngọc...

"Sếp" Lại Văn Sâm trong mắt các MC ở VTV Anh Tuấn, Hồng Ngọc...

MC Anh Tuấn, Hồng Ngọc, Đức Bảo chia sẻ về nhà báo Lại Văn Sâm - cũng là sếp của mình ở VTV3 sau khi có tin ông sẽ về hưu từ 1.7...