"Nằm cạnh" giường mẹ chồng, đôi vợ chồng trẻ bấm bụng nhịn yêu

"Nằm cạnh" giường mẹ chồng, đôi vợ chồng trẻ bấm bụng nhịn yêu

Mẹ nằm giường bên cạnh suốt 15 tháng khiến chồng Vân (Hà Nội) một cái ôm dành cho vợ cũng không dám.