MC Kỳ Duyên mỉm cười tiễn biệt mẹ, bà Đặng Tuyết Mai lần cuối cùng

MC Kỳ Duyên mỉm cười tiễn biệt mẹ, bà Đặng Tuyết Mai lần cuối cùng

Tang lễ bà Đặng Tuyết Mai diễn ra trong không khí nhẹ nhàng khi con gái và khách mời thực hiện tâm nguyện của bà.