Mở rộng đường qua nhà Bí thư kiêm Chủ tịch, chính quyền nói gì?

Mở rộng đường qua nhà Bí thư kiêm Chủ tịch, chính quyền nói gì?2

"Mở rộng toàn tuyến DH 58F lên từ 3,5-5,5m là quy định bắt buộc của tiêu chí về đường huyện để về đích NTM trong thời gian đến. Tuy...