Chủ Nhật, ngày 19/11/2017 15:54 PM (GMT+7)
Bóng đá - ngành kinh doanh... không giống ai

Bóng đá - ngành kinh doanh... không giống ai

Bóng đá là một ngành kinh doanh, như người ta vẫn hay nói. Nhưng đấy là một ngành kinh doanh... tồi.