Thứ Tư, ngày 17/01/2018 04:56 AM (GMT+7)
Bóng đá - ngành kinh doanh... không giống ai

Bóng đá - ngành kinh doanh... không giống ai

Bóng đá là một ngành kinh doanh, như người ta vẫn hay nói. Nhưng đấy là một ngành kinh doanh... tồi.