Dự án sạt lở gây chết người ở Nha Trang: Thiếu thủ tục vẫn thi công

Dự án sạt lở gây chết người ở Nha Trang: Thiếu thủ tục vẫn thi công

Chủ đầu tư chưa thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công nhưng Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vẫn...