Quảng Trị: Dùng ván bắc cầu đi lại sau mưa lũ

Quảng Trị: Dùng ván bắc cầu đi lại sau mưa lũ

Cầu, đường bị xói lở, hư hỏng sau mưa lũ nên người dân, chính quyền phải dùng ván bắc cầu để đi tạm.