Xem Clip: Mực ngâm nước kéo đàn hồi như dây cao su, đốt không cháy thành...than

Xem Clip: Mực ngâm nước kéo đàn hồi như dây cao su, đốt không cháy thành...than

Phòng PC46 - Công an TP Hà Nội mới đây đã phát hiện hơn 1,7 tấn mực khô giả (thành phần chứa 69% chất không rõ ràng) có hình thức,...