Thứ Sáu, ngày 26/05/2017 11:27 AM (GMT+7)
Nông dân phố bày cách trồng dưa lúc lỉu như "đàn lợn con" trên mái

Nông dân phố bày cách trồng dưa lúc lỉu như "đàn lợn con" trên mái

Nhìn giàn dưa lúc lỉu như "đàn lợn con" trên mái nhà, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi và "phục sát đất" anh chàng Lê Bạch Thái Thuyên (34...