Thứ Bảy, ngày 21/10/2017 13:53 PM (GMT+7)
Lôi từ vỏ dừa, rổ rá đến bô, siêu, mũ bảo hiểm... ra để trồng rau

Lôi từ vỏ dừa, rổ rá đến bô, siêu, mũ bảo hiểm... ra để trồng rau

Trồng rau trong chai nhựa, ống bơ, từ bình nước lọc không dùng đến, thậm chí trong vỏ quả dừa, lốp xe hỏng...là những cách làm...