VASEP sắp kiện Bộ Thương mại Mỹ vụ thuế chống bán phá giá cá tra

VASEP sắp kiện Bộ Thương mại Mỹ vụ thuế chống bán phá giá cá tra

Trong tuần này, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) sẽ nộp đơn kiện Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) lên Tòa án...